Saturday, September 13, 2014

  Ett hål i huvudet, blev ett hål i själen, och i det hållet trillade jag ner.

No comments:

Post a Comment