Thursday, December 19, 2013

    Vilka öden förde skorna hit, nu är liten stor, nu är himlen vit.

No comments:

Post a Comment