Sunday, February 23, 2014

   Där järnvägsbommen ringer, under den varma svarta plåten har jag lämnat några drömmar.

No comments:

Post a Comment